Максимізація прибутку компанії | 8, 15 квітня

В програмі:

Модуль 1.

Тема 1. Роль і місце систем обліку в управлінні компанією. Якісні характеристики фінансової інформації.

Тема 2. Базові економічні елементи: активи, зобов’язання, доходи, витрати, власний капітал.

Тема 3. Ідея подвійного запису для кодування господарських операцій.

Тема 4. Зміст і суть Балансу. Як відповісти на питання: «Чи досягнута максимально можлива капіталізація компанії в звітний період?»

Тема 5. Основні принципи публічного бухгалтерського обліку, облікова політика та формування Звіту про Прибутки та збитки.

Тема 6. Грошовий потік компанії і зміст Звіту про рух Грошових коштів.

Проміжний результат: розуміння цілей фінансового обліку; взаємозв’язку господарських подій і фінансових результатів; відмінності прибутку від чистого грошового потоку; двоєдиної суті активів і джерел їх формування.

Модуль 2. Управління прибутковістю.

Тема 7. Відмінність управлінського обліку від бухгалтерського. Цілі класифікації витрат.

Тема 8. Класифікація витрат для визначення фінансового результату: витрати на продукцію і витрати періоду; прямі і непрямі витрати; змінні і постійні витрати; технологічно верифіковані і накладні.

Тема 9. Логіка і цілі різних моделей формування собівартості: маржинальна собівартість і розрахунок точки беззбитковості.

Тема 10. Повна виробнича собівартість і проблема розподілу накладних витрат. Взаємозв’язок оптимізації бізнес-процесів і попроцессной моделі формування собівартості. Аctivity Based Costing як основа для Activity Based Management.

Проміжний результат: розуміння взаємозв’язку вибору моделі формування собівартості продуктів і оцінки його ефективності; вплив облікової політики на ціноутворення; використання моделі взаємозв’язку витрат-обсягів виробництва і прибутку при прийнятті операційних рішень.

Модуль 3. Облік витрат для прийняття операційних рішень. Альтернативна вартість і фінансовий цикл.

Тема 11. Обмеження ключового ресурсу і складання виробничої програми з метою максимізації прибутку.

Тема 12. Сучасний підхід до формування мети бізнесу (Іліяху Голдрат) і складання виробничої програми з метою максимізації грошового потоку. Пропускна здатність і коефіцієнт продуктивності.

Тема 13. Ухвалення короткострокових управлінських рішень: виробляти самому або купувати на ринку; розширювати або скорочувати продуктову лінійку; прийняти або відхилити спеціальне замовлення тощо. Альтернативна вартість та релевантні грошові потоки.

Проміжний результат: перенесення фокусу управління на максимізацію чистого грошового потоку; вміння швидко оцінити наслідки прийнятих управлінських рішень на майбутній грошовий потік компанії.

(044) 391-51-82
(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 
(093) 413-02-99

Розклад Авторських Тренінгів

Ціна вказана без податків. Податок 0%, 5% або 20% в залежності від форми власності платника.

02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 серпня
01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22 вересня

Київ+онлайн

  • До 1.06 – 17 000 грн.*;
  • з 02.06 – 18 000 грн.*

31 травня, 7, 14 червня Київ+онлайн

  • 6950 грн.*