Оцінка інвестиційних проектів (бізнес-клас)

Цільова аудиторія:

 • фінансові директори, власники і керівники бізнесу,
 • економісти та головні бухгалтери.

Цілі і завдання:

 • У гранично стислі терміни вивчити показники оцінки економічної доцільності інвестиційних проектів;
 • Аналізувати чутливості проектів і оцінювати ризики;
 • Використовувати різні моделі оцінки бізнесу з урахуванням інфляційних процесів.

Програма бизнес-классу:

 1. Определение и выбор релевантных денежных потоков проекта:
 • операційний грошовий потік;
 • грошові потоки, викликані необоротними активами проекту;
 • грошовий потік, викликаний зміною робочого капіталу.
 1. Облік впливу інфляції при оцінці грошових потоків. Формула Фішера
 2. .Розрахунок вартості капіталу компанії (WACC – Weighted Average Cost of Capital):
 • основи оцінки ризику і прибутковості в бізнесі;
 • підходи, що застосовуються для оцінки капіталу на фондовому ринку (CAPM -Capital Assets Pricing Model, YTM – Yield to Maturity, і інші);
 • особливості оцінки капіталу компаній, що працюють в Україні і не котируються на фондовому ринку.
 1. Основні показники оцінки економічної доцільності інвестиційних проектів:
 • NPV (Net Present Value) із застосуванням WACC, коли проект не змінює бізнес ризик і структуру капіталу компанії;
 • облік зміни бізнес-ризику проекту при виборі ставки дисконтування. Модель Модільяні і Міллера;
 • APV (Adjusted Present Value) з урахуванням впливу на проект особливого методу його фінансування;
 • IRR (Internal Rate of Return) і обмеження показника; як альтернатива – MIRR (Modified Internal Rate of Return);
 • оцінка поновлюваних інвестицій різної тривалості; метод еквівалентного ануїтету;
 • термін окупності проекту;
 • вибір проектів при недостатності фінансування; розрахунок PI (Profitability Index);
 • особливості оцінки проектів з далеким горизонтом прогнозування (більше 3-х років); стабільний і зростаючий безстроковий ануїтет;
 • що таке реальний опціон і як його можна враховувати при оцінці інвестиційних проектів.
 1. Аналіз чутливості проектів і оцінка ризиків.
 2. Моделі оцінки бізнесу (фірми) в цілому.


Розклад Бізнес Класів

Бізнес Класи Олени Баришникової

Ціна вказана без податків. Податок 0%, 5% або 20% в залежності від форми власності платника.

Дати уточнюйте

 • 5900 грн.*