Програма курсу “Внутрішній Аудит IFA”

20 годин, докладно про курс “внутрішній аудит” тут

День 1.

Урок 1. Вступ до Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту.

Предметна Область I. Ціль внутрішнього аудиту
Предметна Область ІІ. Етика та Професіоналізм
Принцип 1. Прояв чесності
Стандарт 1.1 Чесність та сміливість
Стандарт 1.2 Етичні очікування організації
Стандарт 1.3 Правові питання та професійна поведінка
Принцип 2. Підтримка об’єктивності
Стандарт 2.1 Індивідуальна об’єктивність
Стандарт 2.2 Збереження об’єктивності
Стандарт 2.3 Розкриття інформації про фактори, що негативно впливають на об’єктивність
Принцип 3. Прояв компетентності
Стандарт 3.1 Компетентність
Стандарт 3.2 Безперервний професійний розвиток
Принцип 4. Прояв належної професійної обачності
Стандарт 4.1 Відповідність Міжнародним стандартам внутрішнього аудиту
Стандарт 4.2 Належна професійна обачність
Стандарт 4.3 Професійний скептицизм
Принцип 5. Дотримання конфіденційності
Стандарт 5.1 Використання інформації
Стандарт 5.2 Захист інформації

Урок 2. Предметна область ІІІ. Корпоративне управління підрозділомвнутрішнього аудиту.

Принцип 6. Наділення повноваженнями Радою
Стандарт 6.1 Мандат внутрішнього аудиту
Стандарт 6.2 Підтримка з боку Ради
Принцип 7. Незалежне становище
Стандарт 7.1 Організаційна незалежність
Стандарт 7.2 Функції, обов’язки та кваліфікація керівника внутрішнього аудиту
Стандарт 7.3 Збереження незалежності
Принцип 8. Здійснення нагляду з боку Ради
Стандарт 8.1 Взаємодія з Радою
Стандарт 8.2 Ресурси
Стандарт 8.3 Якість
Стандарт 8.4 Зовнішня оцінка якості

День 2.

Урок 3. Предметна область ІV. Управління підрозділом внутрішнього аудиту.

Принцип 9. Стратегічне планування
Стандарт 9.1 Розуміння процесів корпоративного управління, управління ризиками та контролю
Корпоративне управління (Кращі практики)
Управління ризиками (COSО; інструменти управління ризиками: краватка метелик)

Урок 4. Внутрішній контроль (COSO, інструменти внутрішнього контролю: матриця повноважень, матриця ризиків та контролів; блок схеми бізнес-процесів).

День 3.

Урок 5.

Стандарт 9.2 Стратегія внутрішнього аудиту
Стандарт 9.3 Положення про внутрішній аудит
Стандарт 9.4 Методологія
Стандарт 9.5 План внутрішнього аудиту
Стандарт 9.6 Координація діяльності з іншими постачальниками послуг з надання гарантій та використання результатів їх роботи

Урок 6. Принцип 10. Управління ресурсами.

Стандарт 10.1 Управління фінансовими ресурсами
Стандарт 10.2 Управління людськими ресурсами (Управління з цілей, KPI внутрішньої аудиту)
Стандарт 10.3 Технологічні ресурси

День 4.

Урок 7. Принцип 11. Здійснення ефективної комунікації.

Стандарт 11.1 Побудова відносин та комунікація із зацікавленими сторонами
Стандарт 11.2 Ефективна комунікація
Стандарт 11.3 Інформація про результати
Стандарт 11.4 Помилки та недогляди
Стандарт 11.5 Інформування про прийняті ризики

Урок 8. Принцип 12. Підвищення якості.

Стандарт 12.1 Внутрішня оцінка якості
Стандарт 12.2 Оцінка ефективності діяльності
Стандарт 12.3 Забезпечення та підвищення ефективності виконання аудиторських завдань

День 5.

Урок 9. Предметна область V. Надання послуг внутрішнього аудиту

Принцип 13. Ефективне планування аудиторських завдань
Стандарт 13.1. Комунікація в рамках аудиторського завдання
Стандарт 13.2 Оцінка ризиків (поняття аудиторського ризику, матриця ризиків та контролів)
Стандарт 13.3 Цілі та обсяг аудиторського завдання

Урок 10.

Принцип 13. Ефективне планування аудиторських завдань
Стандарт 13.1. Комунікація в рамках аудиторського завдання
Стандарт 13.2 Оцінка ризиків (поняття аудиторського ризику, матриця ризиків та контролів)
Стандарт 13.3 Цілі та обсяг аудиторського завдання

День 6.

Урок 11. Принцип 14. Виконання аудиторського завдання

Стандарт 14.1 Збір інформації для проведення аналізу та оцінки (процедури аудиту, поняття аудиторської вибірки)
Стандарт 14.2 Аналіз даних та потенційні спостереження за результатами аудиторського завдання
Стандарт 14.3 Оцінка спостережень
Стандарт 14.4 Рекомендації та плани дій
Стандарт 14.5 Підготовка висновків за результатами аудиторського завдання
Стандарт 14.6 Документування аудиторських завдань

Урок 12. Принцип 15. Інформування про висновки за результатами аудиторського завдання та моніторинг планів дій

Стандарт 15.1 Підсумкове повідомлення про результати аудиторського завдання
Стандарт 15.2 Підтвердження виконання планів дій