Тренінги та семінари BES-UA

Техніка прийняття фінансових та управлінських рішень Авторський практичний курс для середнього бізнесу Підготовка: Понад 60 годин навчання. Зручний графік. Можливість займатися он-лайн. Електронна основа знань.Підходить для корпоративного навчання. Про …

Використання інструменту стратегічного контролю – збалансованої системи показників | 16.03.22

Ціль тренінгу: у максимально стислі терміни: дослідити можливості переведення цілей компанії на рівень операційної діяльності, поєднуючи вектори матеріальних активів та людських ресурсів, та здійснюючи постійний …

Складання фінансової звітності відповідно до таксономії та подання її до центру збору фінансової звітності (ЦЗФЗ)| 6.10.21

До уваги головних бухгалтерів: На виконання п.1 р.V Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо складання та подання фінансової звітності та …

Успішна кар’єра фінансиста| 24.11.2021

«Талантам нужно помогать, бездарности пробьют себе дорогу сами» абоЩо потрібно знати і вміти фінансисту (бухгалтеру, економісту) для побудови успішної кар’єри.  У програмі: Розділ 1. Побудова стратегії само-маркетингу. Бухоблік …

Організація управлінського обліку в банках. Ухвалення ефективних рішень | 17-18 листопада

У програмі: 1. Роль і місце управлінського обліку в системі стратегічного управління банками:1.1. Потреби користувачів і якісні характеристики фінансової інформації.1.2. Критерії, за якими відрізняють системи фінансового …

Аналіз і оцінка інвестиційних проєктів| 10.07.2021

У програмі: 1.Визначення і вибір релевантних грошових потоків проєкту: операційний грошовий потік; грошові потоки, викликані необоротними активами проєкту; грошовий потік, викликаний зміною робочого капіталу. 2. Врахування впливу інфляції при оцінюванні …

Складання ПІВРІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ – 2021. Зміни в оподаткуванні – 2021 | 6.07.2021

  Семінар для: Головних бухгалтерів, бухгалтерів, фінансових аналітиків, аудиторів, керівників і ключових співробітників фінансових підрозділів відповідальних за оподаткування на підприємстві.  Наказом Мінфіну від 02.12.20 р внесено зміни у …

Як заробляти на ринках капіталу| 1 липня

Ціль: познайомити слухачів з: • принципами функціонування ринків капіталу• механізмами фінансового інвестування• існуючими класами активів• способами складання та управління інвестиційним портфелем• методами оцінки поточного стану та …

Управління бізнес-ризиками (практикум)

Курс призначений для: власників, членів аудиторських комітетів, керівників компаній, що бажають створити службу ризик-менеджменту, здатну забезпечити «подушку безпеки» бізнесу в умовах невизначеності;керівників і фахівців служб внутрішнього …

Успішна кар’єра фінансиста

«Талантам нужно помогать, бездарности пробьют себе дорогу сами» или Что нужно знать и уметь финансисту (бухгалтеру, экономисту) для построения успешной карьеры в компании. В программе: Раздел 1. …

Максимізація прибутку компанії | 8, 15 квітня

В програмі: Модуль 1. Тема 1. Роль і місце систем обліку в управлінні компанією. Якісні характеристики фінансової інформації. Тема 2. Базові економічні елементи: активи, зобов’язання, доходи, витрати, власний …

“Управління прибутковістю та ефективністю бізнесу” (бізнес-клас)

Цільова аудиторія: фінансові директори, власники і керівники бізнесу,економісти та головні бухгалтери. Цілі і завдання: У гранично стислі терміни вивчити основні моделі формування собівартості продуктів і зрозуміти, як вибір …