Максимізація прибутку компанії | 8, 15 квітня

В програмі:

Модуль 1.

Тема 1. Роль і місце систем обліку в управлінні компанією. Якісні характеристики фінансової інформації.

Тема 2. Базові економічні елементи: активи, зобов’язання, доходи, витрати, власний капітал.

Тема 3. Ідея подвійного запису для кодування господарських операцій.

Тема 4. Зміст і суть Балансу. Як відповісти на питання: «Чи досягнута максимально можлива капіталізація компанії в звітний період?»

Тема 5. Основні принципи публічного бухгалтерського обліку, облікова політика та формування Звіту про Прибутки та збитки.

Тема 6. Грошовий потік компанії і зміст Звіту про рух Грошових коштів.

Проміжний результат: розуміння цілей фінансового обліку; взаємозв’язку господарських подій і фінансових результатів; відмінності прибутку від чистого грошового потоку; двоєдиної суті активів і джерел їх формування.

Модуль 2. Управління прибутковістю.

Тема 7. Відмінність управлінського обліку від бухгалтерського. Цілі класифікації витрат.

Тема 8. Класифікація витрат для визначення фінансового результату: витрати на продукцію і витрати періоду; прямі і непрямі витрати; змінні і постійні витрати; технологічно верифіковані і накладні.

Тема 9. Логіка і цілі різних моделей формування собівартості: маржинальна собівартість і розрахунок точки беззбитковості.

Тема 10. Повна виробнича собівартість і проблема розподілу накладних витрат. Взаємозв’язок оптимізації бізнес-процесів і попроцессной моделі формування собівартості. Аctivity Based Costing як основа для Activity Based Management.

Проміжний результат: розуміння взаємозв’язку вибору моделі формування собівартості продуктів і оцінки його ефективності; вплив облікової політики на ціноутворення; використання моделі взаємозв’язку витрат-обсягів виробництва і прибутку при прийнятті операційних рішень.

Модуль 3. Облік витрат для прийняття операційних рішень. Альтернативна вартість і фінансовий цикл.

Тема 11. Обмеження ключового ресурсу і складання виробничої програми з метою максимізації прибутку.

Тема 12. Сучасний підхід до формування мети бізнесу (Іліяху Голдрат) і складання виробничої програми з метою максимізації грошового потоку. Пропускна здатність і коефіцієнт продуктивності.

Тема 13. Ухвалення короткострокових управлінських рішень: виробляти самому або купувати на ринку; розширювати або скорочувати продуктову лінійку; прийняти або відхилити спеціальне замовлення тощо. Альтернативна вартість та релевантні грошові потоки.

Проміжний результат: перенесення фокусу управління на максимізацію чистого грошового потоку; вміння швидко оцінити наслідки прийнятих управлінських рішень на майбутній грошовий потік компанії.

(044) 391-51-82
(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 
(093) 413-02-99

Розклад Авторських Тренінгів

Ціна вказана без податків. Податок 0%, 5% або 20% в залежності від форми власності платника.

28, 30 червня

05, 07,12,14,19, 21, 26, 28 липня

02, 04, 09,11,16,18, 23, 25, 30 серпня

01, 06, 08,13,15 вересня

онлайн

  • 18 000 грн.*

6, 13, 20 липня Київ+онлайн

  • 6950 грн.*