Управління бізнес-ризиками (практикум)

Курс призначений для:

 • власників, членів аудиторських комітетів, керівників компаній, що бажають створити службу ризик-менеджменту, здатну забезпечити «подушку безпеки» бізнесу в умовах невизначеності;
 • керівників і фахівців служб внутрішнього аудиту, служб ризик-менеджменту;
 • топ-менеджерів, менеджерів з розвитку та управління ризиками компаній;
 • фахівців, що виконують функції контролю на рівні бізнес-процесів;
 • всіх тих, хто хоче навчитися створювати «подушку безпеки» для бізнесу і успішно застосовувати на практиці стратегії і сценарії управління ризиками.

Новий курс розроблений як практичне продовження програми “Внутрішній аудит IFA”, але при цьому є незалежним.
Курс можна розглядати як корпоративний Workshop.

Ви в гранично стислі терміни:

 • опануєте знаннями і навичками побудови ефективної системи ризик-менеджменту в компанії;
 • освоїте особливості ідентифікації, виявлення, оцінки та ранжування бізнес-ризиків різного характеру;
 • вивчіть методи оцінки ризиків, порядок їх вибору і практичного застосування на основі Міжнародних стандартів ISO;
 • навчитеся управляти ризиками при підготовці і прийнятті рішень, пов’язаних з оптимізацією бізнес-процесів компанії;
 • освоїте методики кількісної оцінки ризиків при розробці та реалізації інвестиційних проектів;
 • оволодієте навичками побудови сценаріїв управління бізнес-ризиками відповідно до ризик-апетитом компанії;
 • зможете підвищити рівень керованості ризиками і вартість своєї компанії;
 • підвищите власну конкурентоспроможність на ринку професіоналів з урахуванням знань міжнародного досвіду;
 • підсилите значимість особистої ролі в компанії і знайдете нові можливості для кар’єрного зростання.

(044) 391-51-82
(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 


програма практикуму

БЛОК 1. Базові категорії ризик-менеджменту

1 Невизначеність і ризик. Основна ідея управління ризиками.
2. Основні проблеми впровадження інструментів ризик-менеджменту в існуючу бізнес-практику.

Інтерактивний бліц-опитування: «Чотири події»

3. Інтуїція або ризик-менеджмент: проблеми прийняття рішень.
4. Бізнес-ризики: сутність, властивості, параметри (точки уразливості, ризик-події, вплив, ймовірність).
5. Еволюція ризик-менеджменту і сучасні завдання ризик-менеджера.

Інтерактивний бліц-опитування: «Калібрування бізнес-ризиків компанії»

6. Типологія і класифікація бізнес-ризиків.
7. Унікальні і типові бізнес-ризики, їх взаємозалежність.
8. Вплив індивідуального підходу до класифікації бізнес-ризиків на створення ефективних інструментів управління ризиками компанії.
9. П’ять кроків до успішного управління бізнес-ризиками.

БЛОК 2. Методичні засади та практика ризик-менеджменту

1. Визначення, оцінка та реєстрація бізнес-ризиків.
2. Розробка профілю бізнес-ризиків.
3. Взаємозв’язок ризиків і бізнес-процесів.
4. Позиціонування ризиків в кластері бізнес-процесів.
5. Кількісні та якісні методи оцінки ризиків, їх вибір і застосування в контексті вимог Міжнародного стандарту ISO / IEC 31010 «Менеджмент ризику. Методики оцінки ризику ».
6. Методика застосування кількісних методів оцінки ризиків при розробці та реалізації інвестиційних проектів.
7. Ранжування бізнес-ризиків.
8. Визначення та впровадження стратегій управління бізнес-ризиками на базі їх ранжування.
9. Вибір сценаріїв управління бізнес-ризиками для створення «подушки безпеки» бізнесу.

Бізнес-кейс: «Методи оцінки та управління ризиками на рівні окремих бізнес-процесів компанії: вибір і застосування».

БЛОК 3. Побудова ефективної системи ризик-менеджменту в компанії

1. Система ризик-менеджменту в загальній системі управління компанією згідно вимог Міжнародного стандарту ISO 31000 «Ризик-менеджмент. Принципи та керівництва ».
2. Прагматична цінність Моделі COSO ERM (2004, 2013, 2017) для формування потенціалу служби ризик-менеджменту компанії.
3. Стандартизація методології управління ризиками та мови ризику.
4. Роль і комунікативні зв’язки служби ризик-менеджменту (СРМ).
5. Організаційний потенціал СРМ.
6. Процедурний потенціал СРМ.
7. Управління стратегічними бізнес-ризиками компанії.
8. Управління операційними (щоденними) бізнес-ризиками компанії.
9. Інтеграція заходів управління бізнес-ризиками і розкриття інформації в нефінансової звітності.

Бізнес-кейс: «Міжнародний досвід провідних компаній по створенню ефективних систем ризик-менеджменту: кроки до успіху і безпеки бізнесу»


Розклад Авторських Тренінгів

Ціна вказана без податків. Податок 0%, 5% або 20% в залежності від форми власності платника.

25 лютого
04, 11, 15 березня
01, 08, 09 квітня

Київ+онлайн

 • 18 000 грн.*

Дати уточнюйте Київ+онлайн

 • 6950 грн.*