Управління бізнес-ризиками (практикум)

Курс призначений для:

 • власників, членів аудиторських комітетів, керівників компаній, що бажають створити службу ризик-менеджменту, здатну забезпечити «подушку безпеки» бізнесу в умовах невизначеності;
 • керівників і фахівців служб внутрішнього аудиту, служб ризик-менеджменту;
 • топ-менеджерів, менеджерів з розвитку та управління ризиками компаній;
 • фахівців, що виконують функції контролю на рівні бізнес-процесів;
 • всіх тих, хто хоче навчитися створювати «подушку безпеки» для бізнесу і успішно застосовувати на практиці стратегії і сценарії управління ризиками.

Новий курс розроблений як практичне продовження програми “Внутрішній аудит IFA”, але при цьому є незалежним.
Курс можна розглядати як корпоративний Workshop.

Ви в гранично стислі терміни:

 • опануєте знаннями і навичками побудови ефективної системи ризик-менеджменту в компанії;
 • освоїте особливості ідентифікації, виявлення, оцінки та ранжування бізнес-ризиків різного характеру;
 • вивчіть методи оцінки ризиків, порядок їх вибору і практичного застосування на основі Міжнародних стандартів ISO;
 • навчитеся управляти ризиками при підготовці і прийнятті рішень, пов’язаних з оптимізацією бізнес-процесів компанії;
 • освоїте методики кількісної оцінки ризиків при розробці та реалізації інвестиційних проектів;
 • оволодієте навичками побудови сценаріїв управління бізнес-ризиками відповідно до ризик-апетитом компанії;
 • зможете підвищити рівень керованості ризиками і вартість своєї компанії;
 • підвищите власну конкурентоспроможність на ринку професіоналів з урахуванням знань міжнародного досвіду;
 • підсилите значимість особистої ролі в компанії і знайдете нові можливості для кар’єрного зростання.

(044) 391-51-82
(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 


програма практикуму

БЛОК 1. Базові категорії ризик-менеджменту

1 Невизначеність і ризик. Основна ідея управління ризиками.
2. Основні проблеми впровадження інструментів ризик-менеджменту в існуючу бізнес-практику.

Інтерактивний бліц-опитування: «Чотири події»

3. Інтуїція або ризик-менеджмент: проблеми прийняття рішень.
4. Бізнес-ризики: сутність, властивості, параметри (точки уразливості, ризик-події, вплив, ймовірність).
5. Еволюція ризик-менеджменту і сучасні завдання ризик-менеджера.

Інтерактивний бліц-опитування: «Калібрування бізнес-ризиків компанії»

6. Типологія і класифікація бізнес-ризиків.
7. Унікальні і типові бізнес-ризики, їх взаємозалежність.
8. Вплив індивідуального підходу до класифікації бізнес-ризиків на створення ефективних інструментів управління ризиками компанії.
9. П’ять кроків до успішного управління бізнес-ризиками.

БЛОК 2. Методичні засади та практика ризик-менеджменту

1. Визначення, оцінка та реєстрація бізнес-ризиків.
2. Розробка профілю бізнес-ризиків.
3. Взаємозв’язок ризиків і бізнес-процесів.
4. Позиціонування ризиків в кластері бізнес-процесів.
5. Кількісні та якісні методи оцінки ризиків, їх вибір і застосування в контексті вимог Міжнародного стандарту ISO / IEC 31010 «Менеджмент ризику. Методики оцінки ризику ».
6. Методика застосування кількісних методів оцінки ризиків при розробці та реалізації інвестиційних проектів.
7. Ранжування бізнес-ризиків.
8. Визначення та впровадження стратегій управління бізнес-ризиками на базі їх ранжування.
9. Вибір сценаріїв управління бізнес-ризиками для створення «подушки безпеки» бізнесу.

Бізнес-кейс: «Методи оцінки та управління ризиками на рівні окремих бізнес-процесів компанії: вибір і застосування».

БЛОК 3. Побудова ефективної системи ризик-менеджменту в компанії

1. Система ризик-менеджменту в загальній системі управління компанією згідно вимог Міжнародного стандарту ISO 31000 «Ризик-менеджмент. Принципи та керівництва ».
2. Прагматична цінність Моделі COSO ERM (2004, 2013, 2017) для формування потенціалу служби ризик-менеджменту компанії.
3. Стандартизація методології управління ризиками та мови ризику.
4. Роль і комунікативні зв’язки служби ризик-менеджменту (СРМ).
5. Організаційний потенціал СРМ.
6. Процедурний потенціал СРМ.
7. Управління стратегічними бізнес-ризиками компанії.
8. Управління операційними (щоденними) бізнес-ризиками компанії.
9. Інтеграція заходів управління бізнес-ризиками і розкриття інформації в нефінансової звітності.

Бізнес-кейс: «Міжнародний досвід провідних компаній по створенню ефективних систем ризик-менеджменту: кроки до успіху і безпеки бізнесу»


Розклад Авторських Тренінгів

Ціна вказана без податків. Податок 0%, 5% або 20% в залежності від форми власності платника.

02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 серпня
01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22 вересня

Київ+онлайн

 • До 1.06 – 17 000 грн.*;
 • з 02.06 – 18 000 грн.*

31 травня, 7, 14 червня Київ+онлайн

 • 6950 грн.*