IFA

Внутрішній Аудит (курс IFA)

В результаті навчання Ви в гранично стислі терміни: Опануєте знання та сформуєте навички побудови ефективної системи внутрішнього корпоративного контролю і служби внутрішнього аудиту на сучасному підприємстві. Навчитеся ризик-орієнтованому плануванню завдань з внутрішнього аудиту, підбору і виконанню аудиторських процедур для виявлення помилок (викривлень), формування робочих документів та узагальнення результатів внутрішнього аудиту в підсумковому звіті, обліку капіталу …

Внутрішній Аудит (курс IFA) Докладніше & raquo;

МСФЗ (курс IFA)

Ви придбаєте професійні знання і навички за напрямками: принципи і методики складання фінансових звітів за МСФЗ; склад, структура та порядок подання фінансової звітності; облік необоротних і оборотних активів; облік капіталу і зобов’язань; облік доходів, витрат і фінансових результатів; складання проміжних фінансових звітів; звіт про рух грошових коштів; облік об’єднання компаній та складання консолідованої фінансової

Фiнансовий менеджмент (курс IFA)

Інформація про Інститут Фінансових Бухгалтерів Інформацією про інститут і сертифікації IFA поділиться директор з міжнародного розвитку IFA Джогатан Барбер Тест-драйв курсу “Фінансовий Менеджмент” Познайомтесь з викладачами, вирішите практичну задачу, послухайте відповіді на питання (у запису, лютий 2020) Класифікація витрат в управлінському обліку Подивіться фрагмент уроку курсу “Фінансовий менеджмент” в запису, оцініть якість матеріалів і майстерність …

Фiнансовий менеджмент (курс IFA) Докладніше & raquo;