Фінанси для власників бізнесу | 04.06.2024 | 08.06.2024

  • читати, аналізувати та використовувати фінансові показники для оцінки стану власного бізнесу; 
  • розуміти поведінку витрат для оптимального використання обмежених ресурсів; 
  • будувати гнучкі бюджети для забезпечення рівноваги власного бізнесу в умовах невизначеності і високих ризиків; 
  • оцінювати економічну привабливість інвестиційних проектів; 
  • знаходити справжніх професіоналів у сфері фінансів та розмовляти з ними спільною мовою.

В програмі:

Модуль 1. Облік – універсальна мова бізнесу. 

Тема 1. Базові економічні елементи: активи, зобов’язання, доходи, витрати, власний капітал.

Тема 2. Зміст та сутність Балансу, Звіту про Доходи та Витрати (P&L), Звіту про рух грошових коштів (Cash Flow).

Тема 3. Аналіз та оцінка фінансово-економічного стану бізнесу.

Проміжний результат: розуміння цілей фінансового обліку; взаємозв’язку господарських подій та фінансових результатів; відмінність прибутку від грошового потоку; двоєдиної сутності активів та джерел їх фінансування; отримання навичок експрес-аналізу фінансової звітності компаній.   

Модуль 2. Управління прибутковістю.

Тема 4. Відмінність управлінського обліку від бухгалтерського. Цілі класифікації витрат.

Тема 5. Логіка, цілі та практичне застосування різних моделей формування собівартості: маржинальна собівартість та точка беззбитковості.

Тема 6. Пороцесна модель формування собівартості (Аctivity Based Costing) як основа для Аctivity Based Management.

Проміжний результат: розуміння взаємозв’язку між вибором моделі формування собівартості продуктів та оцінкою їх ефективності; вплив облікової політики на ціноутворення; використання моделі «витрати-обсяги-прибуток» для прийняття операційних рішень.  

Модуль 3. Облік витрат для прийняття операційних рішень. Альтернативна вартість. 

Тема 7. Обмеження ключового ресурсу та складання програми виробництва з метою максимізації прибутку.

Тема 8. Сучасний підхід до цілі бізнесу (Іліяху Голдрат) та складання програми виробництва з метою максимізації грошового потоку. Пропускна спроможність та коефіцієнт пропускної спроможності.

Тема 9. Прийняття короткотермінових управлінських рішень: виробляти самостійно чи купувати на ринку; розширювати чи скорочувати продуктову лінійку; приймати чи відхиляти спеціальне замовлення, тощо. Альтернативна вартість та релевантні грошові потоки.

Проміжний результат: розуміння послідовності кроків при прийняття операційних управлінських рішень; формування навичок кількісної та якісної оцінки рішень; вміння правильно класифікувати релевантні грошові потоки.

Модуль 4. Управління робочим капіталом ( обіговими коштами) та фінансовий цикл. 

Тема 10. Операційний та фінансовий цикли компанії. Вплив оборотності на ефективність бізнесу.

Тема 11. Управління запасами: обґрунтування оптимального залишку запасів; економічний розмір поставки; точка поновлення замовлення; організація контролю та зберігання запасів. Правило Парето.

Тема 12. Управління розрахунками та кредитна політика; розробка процедури оцінки кредитної надійності клієнтів; розрахунок доцільних фінансових знижок; комплексний взаємозв’язок всіх складових робочого капіталу.

Проміжний результат: перенос фокусу управління з максимізації прибутку на максимізацію чистого грошового потоку; уміння швидко оцінювати вплив управлінського рішення на майбутній грошовий потік компанії.

Модуль 5. Бюджетування та моделювання. 

Тема 13. Функції та задачі бюджетування. Що варто і чого не варто очікувати від бюджету.

Тема 14. Визначення цільових показників. Роллінгові бюджети, ієрархія встановлення показників (знизу – до верху або зверху – вниз), обґрунтування розміру показника (від досягнутого та ZBB).Переваги та недоліки кожного із підходів.

Тема 15. Постановка систему управлінського обліку і бюджетування чи управління без бюджету. ( Beyond the budgeting)

Проміжний результат: розуміння взаємозв’язку всіх економічних показників та ролі кожного менеджера в досягненні прийнятих планів; формування цілісної моделі бізнесу компанії та здатності ідентифікувати драйвери зростання.

Модуль 6. Оцінка інвестиційних проектів.

Тема 16. Відмінність інвестиційних проектів від операційних; визначення релевантних грошових потоків проекту та чистого грошового потоку.

Тема 17. Економічна оцінка інвестиційних проектів.. NPV, IRR, MIRR, APV, PI, термін окупності і ін.

Тема 18. Оцінка ризиків; аналіз чутливості, очікувана вартість, TARA.

Проміжний результат: вміння розраховувати основні показники для оцінки економічної доцільності інвестиційних проектів; ідентифікувати та класифікувати ризики.

Курс читає:

Олена Баришнікова

МВА Единбурзької бізнес-школи (1999), АССА (2011), IFA (2011), CIMA (rus) (2017), к.е.н. (2017), 17-ти річний досвід роботи в якості бізнес-тренера та консультанта, викладач Единбурзької бізнес-школи, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, кращий викладач за версією The Institute of Financial Accountant (London) 2007 та 2011 років, засновниця Business Education Solutions, директор Аудиторської фірми «Лекс сервіс», членкиня Ради Аудиторської палати України.

04, 06, 11, 13, 18, 20 червня, 14.00 – 17.00

онлайн (ZOOM)

08, 15, 22, 29 червня, 10.00 – 16.00

в класі

(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 
(067) 551-24-70

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *