Актуальні питання застосування МСФЗ в умовах воєнного часу| 2.04.24

Семинар для бухгалтерів, аудиторів, представників керівного складу компаній, які відповідають за фінансову звітність та перехід на МСФЗ.

У програмі:

МСБО 1 «Подання фінансової звітності»: документ “Розкриття інформації про облікові політики”.

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»: документ “Визначення облікових оцінок”.

МСБО 12 «Податки на прибуток»: документ “Відстрочений податок пов’язаний з активами та зобов’язаннями, що виникає в наслідок однієї операції”.

МСБО 1 «Подання фінансової звітності»: документ “Класифікація зобов’язань як поточні або непоточні“.

МСФЗ 16 «Оренда»: “Зобов’язання з оренди, які виникають від операцій продажу та зворотної оренди”.

МСБО 1 «Подання фінансової звітності»: “Довгострокові зобов’язання з ковенантами“.

МСФЗ 3 «Об’ єднання бізнесу».

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».

Проводять семінар:

Оксана Небильцова

Кандидат економічних наук, професор кафедри міжнародного обліку і аудиту Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, співробітництво з бізнес-школою ECIDEC (Франція) по підготовці магістрів з бізнес-адміністрування (МВА), бізнес-тренер і консультант з питань бухгалтерського обліку, обліку за МСФЗ, GAAP USA.

Рената Коршикова

Сертифікований викладач ТОВ «Бізнес едюкейшн солушінс», кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Київського національного економічного університету ім. Гетьмана, кращий міжнародний бізнес-тренер по МСФО в 2011 році (за версією IFA, Великобританія), консультант з питань бухгалтерського обліку, МСФЗ, управлінського обліку, DipIFR.

(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 
(067) 551-24-70

2 890 грн.

27 березня

м. Київ, вул. Мечнікова 10/2, офіс 4 (офіс Business Education Solutions)
або платформа zoom