Щорічні удосконалення міжнародних стандартів фінансової звітності (за період 2019-2022)| 30.11.22

Семинар для бухгалтерів, аудиторів, представників керівного складу компаній, які відповідають за фінансову звітність та перехід на МСФЗ.

У програмі:

1.МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»: нові вимоги щодо оцінювання та визнання доходу від основної діяльності компанії.
1.1. Сутність та необхідність визнання контрактних активів та контрактних зобов’язань.
1.2. Порядок ідентифікації договору із покупцем.
1.3. Виділення обов’язків за договором – основа формування доходів в обліку у продавця.
1.4. Нові підходи до старих проблем: облік знижок, повернень, а також довгострокових авансів, отриманих від покупця.
1.5. Порядок розподілу ціни договору між обов’язками продавця до виконання (виконавця).
1.6. Методи визнання доходу: одномоментно або протягом часу.

2. МСФЗ 16 «Оренда»: порядок застосування вимог.
2.1. Сфера застосування та визначення оренди в МСФЗ 16 «Оренда».
2.2. Критерії ідентифікації договору або його окремих компонентів як договору оренди.
2.3. Ключові зміни у порядку відображення операцій оренди активу у орендаря відповідно до МСФЗ 16 «Оренда».
2.4. Особливості відображення операцій оренди активу у орендодавця відповідно до нового МСФЗ 16 «Оренда».
2.5. Переоцінка та модифікація оренди – техніка перерахунку та відображення в обліку. 

3. КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток». 
4. Коригування до МСФЗ:
– до МСБО 1 документ «Класифікація зобов’язань як короткострокових чи довгострокових»;
– до МСФО 16 документ «Орендні поступки, пов’язані з пандемією COVID -19»;
– до МСБУ 16 документ «Основні засоби – надходження у процесі підготовки основних засобів до використання»;
– до МСБУ 37 документ «Обтяжувальні договори – витрати на виконання договору»;
– до МСБО 1 та МСБО 8 документ «Визначення суттєвості».

Проводять семінар:

Оксана Небильцова

Кандидат економічних наук, професор кафедри міжнародного обліку і аудиту Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, співробітництво з бізнес-школою ECIDEC (Франція) по підготовці магістрів з бізнес-адміністрування (МВА), бізнес-тренер і консультант з питань бухгалтерського обліку, обліку за МСФЗ, GAAP USA.

Рената Коршикова

Сертифікований викладач ТОВ «Бізнес едюкейшн солушінс», кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Київського національного економічного університету ім. Гетьмана, кращий міжнародний бізнес-тренер по МСФО в 2011 році (за версією IFA, Великобританія), консультант з питань бухгалтерського обліку, МСФЗ, управлінського обліку, DipIFR.

(044) 391-51-82
(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 
(097) 003-27-54

3 600 грн.

30 листопада

м. Київ, вул. Мечнікова 10/2, офіс 4 (офіс Business Education Solutions)
або платформа zoom