Як заробляти на ринках капіталу| 1 липня

Ціль: познайомити слухачів з:

принципами функціонування ринків капіталу
• механізмами фінансового інвестування
• існуючими класами активів
• способами складання та управління інвестиційним портфелем
• методами оцінки поточного стану та перспектив ринку.

Формат курсу:

Освітній семінар, в живому форматі, з можливістю інтерактивного спілкування, розбору ситуацій для аналізу (case-studies) і контролю знань.

В результаті навчання всі слухачі семінару отримають знання, що дозволять:
• самостійно створити інвестиційну інфраструктуру, необхідну для здійснення фінансових інвестицій;
• визначати класи активів для інвестування, відповідно до встановлених цілей і завдань, що стоять перед інвестором, з урахуванням переваг останнього за рівнем ризику і прибутковості.

У програмі:

1. Вступ:

 • Що таке ринки капіталу?
 • Джерела пасивного фінансового доходу.
 • На що може розраховувати інвестор в Україні і на міжнародних ринках.

2. Інвестиційний процес: з чого почати?

 • Класи активів.
 • Прибутковість і ризики інвестиційних інструментів.
 • Рішення про структуру інвестиційного портфеля.
 • Основи формування інвестиційного портфеля.

3. Основні класи активів. Облігації:

 • Основні поняття і терміни.
 • Характеристики облігацій.
 • Оцінка облігацій.
 • Визначення ризику.
 • Категорії облігацій (InvestmentgradevsJunk bonds).

4.  Основні класи активів. Акції:

 • Основні поняття. Характеристики акцій.
 • Відмінність категорії компаній.
 • Ризик і прибутковість різних категорій.
 • Принципи оцінки справедливої вартості акцій.
 • Біржові індекси. Вибір акцій для включення до портфелю.

5. Інвестиційні фонди:

 • Типи інвестиційних фондів.
 • Активне і пасивне управління.
 • Exchange Traded Fund (ETF).
 • Порівняльний аналіз і критерії вибору фонду.

Тренінг проводить:

Іван Компан – фінансист, засновник First Kyiv Investment Club, директор Академії «Делойт», викладач Единбурзької бізнес-школи, фахівець у галузі фінансів зі стажем більше 25 років, міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів.

Закінчив мехмат КНУ ім. Т. Г. Шевченка, кандидат наук. Займався науковими дослідженнями з економетрики в Сорбонні, в Інституті перспективних досліджень у Відні і в Центрі економічних досліджень Карлова університету в Празі. Основні результати досліджень І. Компана були опубліковані в національних і міжнародних наукових журналах і на конференціях, а також – запатентовані в США.

5 900 грн.

(без податків)

1 липня

Київ, вул. Мечникова 10/2, оф.4 або

он-лайн (ZOOM)