Коршикова Рената

Коршикова Рената

Викладає в BES-UA:
МСФЗ IFA
Бухгалтерські семінари

Дипломи, Кваліфікації, Сертифікати

 • ACCA DipIFR (rus)
 • CIMA Cert PM Rus P1
 • Сертифікат викладача IFA з дисципліни МСФЗ

Досвід роботи

 • Промінвестбанк України – економіст
 • ПП «Компанія, Дана, я», головний бухгалтер
 • МІМ-Київ, викладач
 • КНЕУ, професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу
 • Консультант з питань бухгалтерського обліку за  МСФЗ та GAAP USA, а також трансформації і консолідації фінансової звітності.
 • Викладання на англомовних програмах (Україна, Німеччина) за тематикою МСФЗ та управлінського обліку

Публікації

 • “Відображення у фінансовій звітності забезпечень майбутніх витрат і платежів: порівняльна характеристика вимог МСБО 37 і нормативної бази України”, в співавторстві, 2014
 • “Гармонізація вимог П(С)БО України із МСФЗ щодо обліку основних засобів”, в співавторстві, 2016
 • “Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації: Монографія”, в співавторстві, 2019
 • “Визнання криптовалюти у фінансовій звітності: актив чи витрати”, в співавторстві,, 2020
 • “МСФЗ 15: новий підхід до визнання доходу”, в співавторстві,, 2020