Організація управлінського обліку в банках. Ухвалення ефективних рішень | 17-18 листопада

У програмі:

1. Роль і місце управлінського обліку в системі стратегічного управління банками:
1.1. Потреби користувачів і якісні характеристики фінансової інформації.
1.2. Критерії, за якими відрізняють системи фінансового (бухгалтерського) і управлінського обліку в банку.
1.3. П’ять основних цілей і задач управлінського обліку.

2. Управлінський звіт як інформаційна база аналізу ефективності діяльності банку:
2.1. Моністичний і автономний підхід до організації збору інформації.
2.2. Вимоги до інформаційної бази.
2.3. Зовнішні джерела інформації. Big Data.

3. Адаптивний підхід до організації системи управлінського обліку в банку:
3.1. Групування банківських послуг в бізнес-центрах.
3.2. Об’єднання бізнес-центрів у центри відповідальності.
3.3. Перерозподіл загальної суми прибутку банку; розподіл накладних витрат і політика трансфертного ціноутворення.
3.4. Ієрархія рівнів управлінської звітності та приклади звітних документів.

4. Децентралізація та виділення центрів фінансової відповідальності – бізнес-одиниць (BUM):
4.1. Принципи побудови фінансової структури банку для аналізу ефективності.
4.2. Зв’язок цілей управлінського обліку, фінансової структури та об’єктів обліку.
4.3. Операції і бізнес-центри.

5. Послідовність впровадження системи управлінського обліку в банку:
5.1. Проблеми та ризики впровадження системи управлінського обліку в банках та шляхи їх подолання.

6. Управління витратами:
6.1. Визначення і класифікація витрат.
6.2. Чотири критерії для обґрунтування економічної доцільності розподілу непрямих витрат.
6.3. Критика традиційних підходів до розподілу витрат.

7. АВС costing / попроцесна модель (функціонально-вартісний аналіз):
7.1. Ланцюжок створення доданої вартості Майкла Портера.
7.2. Практика впровадження попроцесної моделі в банківській практиці.
7.3. Інтеграція підходів пропускної здатності та попроцесної моделі в time-driven ABC – costing.
7.4. Переваги та недоліки попроцесної моделі

8. Оцінка ефективності роботи підрозділів банку:
8.1. Типи підрозділів для цілей стратегічного контролю і управління.
8.2. Економічні показники оцінки ефективності роботи підрозділів.
8.3. Розробка політики трансфертного ціноутворення всередині банку.

9. Збалансована система показників (ЗСП):
9.1. Збалансована система показників як інструмент стратегічного контролю
9.2. Складові ЗСП: фінансова, клієнтська, бізнес-процесів, навчання і розвитку.
9.3. Практика впровадження ЗСП в банках.

Олена Баришнікова

МВА Единбурзької бізнес-школи (1999), АССА (2011), IFA (2011), CIMA (rus) (2017), к.е.н. (2017), 15-ти річний досвід роботи в якості бізнес-тренера і консультанта, викладач Единбурзької бізнес школи, викладач Києво-Могилянської бізнес школи, кращий викладач за версією The Institute of Financial Accountant (London) 2007 і 2011 років, директор Business Education Solutions, директор Аудиторської фірми «Лекс сервіс».

(044) 391-51-82
(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 
(097) 003-27-54


8400 грн.

(без податків)

17 та 18 листопада

он-лайн (ZOOM) та в класі