Курс IFA «Управлінський облік» (IFA DipMA)

Для кого?

економістів, бухгалтерів, аудиторів, керівників функціональних підрозділів, які приймають рішення щодо обліку, аналізу, бюджетування та оцінки ефективності як окремих продуктів, так і сегментів (підрозділів) бізнесу.

Олена Баришнікова

МВА Единбурзької бізнес-школи (1999), АССА (2011), IFA (2011), CIMA (rus) (2017), к.е.н. (2017), 17-ти річний досвід роботи в якості бізнес-тренера і консультанта, викладач Единбурзької бізнес школи, викладач Києво-Могилянської бізнес школи, кращий викладач за версією The Institute of Financial Accountant (London) 2007 і 2011 років, директор Business Education Solutions, директор Аудиторської фірми «Лекс сервіс».

Валерій Поворотній

Валерій Поворотній має більше 20 років практичного досвіду роботи в міжнародному бізнесі, включаючи управління маркетингом, продажами і бізнесом в цілому; досвід в операційному управлінні неприбутковими організаціями і реструктуризації діяльності з метою збільшення ефективності.

(044) 391-51-82
(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 
(067) 551-24-70

Програма:

1. Визначення, функції та цілі управлінського обліку; зростання цінності для зацікавлених сторін:
 • виникнення та розвиток управлінського обліку;
 • порівняння з фінансовим (бухгалтерським) обліком;
 • цілі управлінського обліку.
2. Базові основи обліку витрат:
 • важливість розуміння поведінки витрат;
 • одиниці витрат, центри витрат та об’єкти витрат;
 • підходи до класифікації витрат;
 • класифікація витрат для визначення фінансового результату по об’єкту обліку;
 • класифікація витрат за економічними елементами.
3. Традиційні моделі калькуляції собівартості:
 • калькуляція собівартості маржинальним методом;
 • калькуляція собівартості повним методом;
 • звіт про прибутки та збитки за методом повного поглинання витрат та за методом маржинального обліку витрат;
 • політика ціноутворення на основі собівартості.
4. Модель взаємозв’язку «Витрати – Обсяги – Прибуток» та аналіз точки беззбитковості:
 • концепція маржинального прибутку;
 • співвідношення маржинального прибутку та виручки від реалізації;
 • розрахунок точки беззбитковості в умовах мультивиробництва;
 • основні припущення моделі.
5. Попроцесна модель формування собівартості:
 • сучасне бізнес-середовище та критика традиційних моделей формування собівартості;
 • зміст моделі попроцесного формування собівартості;
 • визначення бізнес-процесів у якості накопичувачів витрат та підхід до вибору драйверів витрат;
 • ієрархія виникнення витрат;
 • переваги та недоліки попроцесної моделі формування собівартості.
6. Інші підходи до управління витратами:
 • собівартість спільно понесених витрат на виробництво продуктів;
 • облік пропускної спроможності;
 • особливості обліку витрат цифрових продуктів.
7. Ринкові дані:
 • обсяг ринку та попит;
 • позиція компанії та прогнозні обсяги;
 • ринкова цінність та витрати на її створення;
 • ціна та ціноутворення.
8. Бюджетування та бюджетний контроль:
 • функції та цілі бюджетування;
 • покрокова підготовка функціональних бюджетів та загального бюджету «Доходи– витрати» та «Грошовий потік»;
 • бізнес-кейс «Написання бюджетного плану»;
 • існуючі обмеження бюджетування та шляхи їх подолання.
9. Оцінка фактичних показників діяльності у порівнянні з плановими; аналіз відхилень:
 • нормативна собівартість та типи нормативів;
 • оцінка відхилень по реалізації;
 • оцінка відхилень витрат на матеріали;
 • оцінка відхилень витрат на оплату праці;
 • оцінка відхилень змінних та постійних накладних витрат;
 • підготовка операційного звіту.
10. Оцінка операційних грошових потоків для прийняття управлінських рішень:
 • концепція релевантних доходів та витрат;
 • максимізація прибутку в умовах існування обмеження з допомогою маржинального аналізу;
 • оцінка рішень: «прийняти чи відхилити спеціальне замовлення»; «виробляти самостійно чи купувати на ринку»; «скорочувати чи розширяти продуктову лінійку» тощо;
 • якісні наслідки прийняття рішень.
11. Оцінка ефективності роботи підрозділів (центрів відповідальності):
 •  типи та повноваження центрів фінансової відповідальності (центри доходів, центр витрат; центри прибутку та центри інвестицій);
 • основні показники оцінки ефективності роботи центрів відповідальності;
 • звітність для прийняття рішень.

Управлінський облік (DipMA) IFA

Ціна вказана без податків. Податок 0%, 5% або 20% в залежності від форми власності платника.

01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 серпня

03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 вересня

01 жовтня

Клас + онлайн

 • 15 600 грн*


(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 
(067) 551-24-70