Курс «Управлінський облік»

Для кого?

економістів, бухгалтерів, аудиторів, керівників функціональних підрозділів, які приймають рішення щодо обліку, аналізу, бюджетування та оцінки ефективності як окремих продуктів, так і сегментів (підрозділів) бізнесу.

Олена Баришнікова

МВА Единбурзької бізнес-школи (1999), АССА (2011), IFA (2011), CIMA (rus) (2017), к.е.н. (2017), 17-ти річний досвід роботи в якості бізнес-тренера та консультанта, викладач Единбурзької бізнес-школи, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, кращий викладач за версією The Institute of Financial Accountant (London) 2007 та 2011 років, засновниця Business Education Solutions, директор Аудиторської фірми «Лекс сервіс», членкиня Ради Аудиторської палати України.

Програма:

1. Визначення, функції та цілі управлінського обліку; зростання цінності для зацікавлених сторін.
2. Базові основи обліку витрат:
 • одиниці витрат, центри витрат та об’єкти витрат;
 • класифікація витрат для визначення фінансового результату по об’єкту обліку;
 • класифікація витрат по економічним елементам тощо.
3. Традиційні моделі калькуляції собівартості:
 • калькуляція повної собівартості;
 • калькуляція маржинальної собівартості;
 • вплив вибору методу формування собівартості на показники звіту про доходи та витрати;
 • політика ціноутворення на основі собівартості.
4. Модель взаємозв’язку «Витрати – Обсяги – Прибуток» та аналіз точки беззбитковості:
 • концепція маржинального прибутку;
 • співвідношення маржинального прибутку та виручки від реалізації;
 • розрахунок точки беззбитковості та цільових обсягів реалізації для досягнення планового прибутку;
 • запас міцності;
 • розрахунок точки беззбитковості в умовах мульти – виробництва;
 • основні припущення моделі.
5. Попроцесна модель формування собівартості:
 • ланцюг створення доданої вартості Макла Портера;
 • визначення бізнес-процесів у якості накопичувачів витрат;
 • комплексний підхід до вибору драйверів та розподілу витрат на об’єкти обліку.
6. Інші підходи до управління витратами:
 • собівартість спільних витрат на виробництво різних продуктів;
 • пропускна спроможність;
 • особливості обліку витрат цифрових продуктів;
 • цільова собівартість;
 • облік витрат на основі життєвого циклу продуктів тощо.
7. Бюджетування та бюджетний контроль:
 • функції та цілі бюджетування;
 • покрокова підготовка функціональних бюджетів та загального бюджету «Доходи – витрати» та «Грошовий потік»;
 • фактор невизначеності та роллінгові бюджети;
 • ієрархія встановлення показників «зверху – вниз» чи «знизу – вверх»;
 • підходи до обґрунтування величини показників – «від досягнутого» чи «з нуля».
8. Оцінка операційних грошових потоків для прийняття управлінських рішень:
 • концепція релевантних доходів та витрат;
 • максимізація прибутку в умовах існування обмеження з допомогою маржинального аналізу;
 • максимізація грошового потоку в умовах існування обмеження з допомогою аналізу пропускної спроможності;
 • оцінка рішень: «прийняти чи відхилити спеціальне замовлення»; «виробляти самостійно чи купувати на ринку»; «скорочувати чи розширяти продуктову лінійку» тощо.
9. Оцінка фактичних показників діяльності у порівнянні з плановими; аналіз відхилень:
 • нормативна собівартість та типи нормативів;
 • оцінка відхилень по реалізації;
 • оцінка відхилень витрат на матеріали;
 • оцінка відхилень витрат на оплату праці;
 • оцінка відхилень змінних та постійних накладних витрат.
10. Оцінка ефективності роботи підрозділів:
 • типи та повноваження центрів фінансової відповідальності (центри доходів, центр витрат; центри прибутку та центри інвестицій);
 • основні показники оцінки ефективності: ROCE, EBITDA, EVA, RI тощо;
 • базові підходи до трансфертного ціноутворення.
До 30.09 – 11 900 грн з 01.10 – 12 900 грн*

(без врахування податків)

11, 18, 25 листопада; 02, 09 грудня

платформа ZOOM або клас


(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 
(067) 551-24-70