Програма курсу “Податки і Право в Україні” (IFA)

40 годин, інформація про курс тут

Податки (24 години)

Базові поняття оподаткування
 • Ключові засади та складові податкового законодавства.
 • Система податків та зборів: види та елементи податку, податкові режими.
 • Суб’єкти податкових правовідносин.
Адміністрування податків та зборів
 • Контролюючі органи.
 • Податкові консультації.
 • Податкова звітність.
 • Податковий контроль.
Непряме оподаткування
 • Специфіка непрямих податків та їх види.
Податок на додану вартість.
 • Акцизний податок.
Податки на доходи фізичних та юридичних осіб
 • Податок на доходи фізичних осіб.
 • Податок на прибуток підприємств.
 • Податок на майно
 • Плата за землю.
 • Транспортний податок.
 • Податок на нерухоме майно.
Інші загальнодержавні та місцеві податки
 • кологічний податок.
 • Рентна плата.
 • Спрощена система оподаткування.
Податкові збори
 • Сутність зборів та їх ключові відмінності від податків.
 • Збір за місця для паркування транспортних засобів.
 • Туристичний збір.
Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 • Сутність єдиного соціального внеску та його платники.
 • Об’єкт відрахувань та ставки єдиного соціального внеску.
 • Порядок сплати та звітування за єдиним соціальним внеском.
Оподаткування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Основні види податків, застосовні для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 • Пільги при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
 • Усунення подвійного оподаткування.
Юридична відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування
 • Фінансова відповідальність.
 • Адміністративна відповідальність.
 • Кримінальна відповідальність.

Право (16 годин)

Базові основи законодавства
 • Система права: поняття і ознаки.
 • Галузева структура права.
 • Нормативно-праві акти як джерело права.
Правові умови створення і функціонування суб’єктів господарювання
 • Підприємництво як вид господарської діяльності: суб’єкти, умови здійснення та організаційні форми.
 • Правові підстави здійснення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем.
 • Юридична особа: сутність і види, порядок створення, особливості функціонування, реорганізації та ліквідації.
Особливості державного регулювання підприємництва
 • Сутність та інструменти державного контролю за підприємницькою діяльністю.
 • Нормативно-правове підґрунтя бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання.
 • Аудит діяльності суб’єктів господарювання.
Майно суб’єктів підприємницької діяльності
 • Майно у сфері господарювання: правовий режим, джерела формування і підстави виникнення майнових прав.
 • Акціонерний, статутний, складений та позиковий капітал підприємств.
 • Право інтелектуальної власності як об’єкт майнових відносин суб’єкта господарювання.
Зобов’язальне право
 • Зобов’язання: сторони, підстави виникнення.
 • Забезпечення виконання зобов’язання, види.
 • Підстави для припинення зобов’язань.
Договірне право
 • Договір: поняття та умови, порядок укладення, підстави для зміни і розірвання.
 • Основні види договорів, що регулюють господарські відносини.
Трудове право
 • Трудовий договір як підстава для виникнення трудових правовідносин.
 • Підстави та порядок припинення трудових відносин.
 • Колективний договір: сутність, основні питання та сторони угоди.
 • Поняття, причини та порядок розгляду трудових спорів.
Наслідки порушення законодавства у сфері підприємницької діяльності
 • Поняття відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності.
 • Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері підприємницької діяльності.
 • Відповідальність у сфері порушення вимог трудового законодавства (матеріальна та дисциплінарна).
Неплатоспроможність та банкрутство
 • Поняття неплатоспроможності та банкрутства.
 • Підстави та порядок порушення справи про банкрутство.
 • Застосування процедур розпорядження, санації та ліквідації в процесі банкрутства.
Порядок розгляду спорів та захисту прав
 • Спори за участю суб’єктів господарювання.
 • Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.
 • Порядок подання позову до суду.