Програма курсу “Управління проектами”

3 дня / 20 годин, докладніше про курс тут

День перший

 • Специфіка управління проектами в порівнянні з управлінням операційними процесами.
 • Обгрунтування запуску проекту. Зв’язок проектів зі стратегією компанії. Ділова гра.
 • Передпроектна підготовка. Визначення суті проекту і деталізація його цілей. Аналіз зацікавлених сторін проекту та принципи роботи з ними. Резюме і статут проекту. Робота з кейсом.
 • Побудова системи управління ризиками в проектах. Картка ризиків. Журнал контролю за станом ризиків. Робота з кейсом (продовження).
 • Ефективний розподіл проекту на компоненти: фази, групи завдань, завдання і дії.
 • Перехід до цілісного погляду: визначення взаємозв’язків між компонентами проекту. Як все це повинно “спрацювати” разом? Побудова мережевого графіка. Робота з кейсом (продовження).
 • рефлексія за результатами дня.

День другий

9:00 -10: 00 Консультації по проектам учасників програми

 • Визначення тривалості виконання робіт і проекту в цілому. Розуміння принципу варіативності тривалості строків виконання проектних завдань. Ділова гра. Робота з кейсом (продовження).
 • Розрахунок “Критичного шляху” виконання проекту. Методи СРМ і PERT. Оцінка ймовірності завершення робіт в термін. Робота з кейсом (продовження).
 • Ефект шкідливої ​​багатозадачності. Роль обліку витрат часу в успішному виконанні проекту. Ділова гра.
 • Ефективне використання ресурсів, перехід від критичного шляху проекту до критичної ланцюга. Роль керівника проекту. Посилення організаційної культури проектного управління.
 • Перехід від логічної схеми проекту до календарного плану. Діаграма Гантта.
 • Визначення відповідальних за виконання завдань проекту.
 • Складання матриці «компетенції-мотивація». Вирівнювання навантаження на учасників проекту. Втрати часу через фрагментації робіт. Ділова гра.
 • Захист плану робіт перед замовником. Методи стиснення проекту.
 • Рефлексія за результатами дня

День третій

9:00 -10: 00 Консультації по проектам учасників програми

 • Управління проектами за допомогою бюджетів. Оцінка освоєного обсягу робіт. Робота з кейсом (продовження).
 • Проблеми, пов’язані з неконтрольованою многозадачностью та шляхи їх усунення. Приклади розв’язання проблеми надлишкової багатозадачності.
 • Критична ланцюг – вдосконалення методології управління проектами для підвищення ймовірності завершення проектів в термін, в рамках бюджетів і без шкоди якості. Ділова гра, яка ілюструє застосування методології критичної ланцюга.
 • Що потрібно зробити в компанії для переходу до системного управління проектами – створення інфраструктури, регламентів, інтеграція робіт над проектами в загальну систему пріоритетів робіт в компанії.
 • Підведення підсумків навчання.