Трансфертне ціноутворення 2022 | 8.12.21

Беручи до уваги постійне внесення змін до правил трансфертного ціноутворення, платники податків вже сьогодні повинні враховувати такі зміни при плануванні та структуруванні на 2022 рік своїх господарських відносин з нерезидентами пов’язаними особами, або тими, юрисдикція реєстрації яких включена до переліку «низькоподаткових» або ж нерезидентами, правові форми яких надають їм податкові преференції країни реєстрації.

Семінар «Трансфертне ціноутворення 2022», присвячений не лише аналізу останніх основних змін до ст.39 ПКУ, а й аналізу практики застосування ТЦУ в Україні з висвітленням найактуальніших питань застосування правил ТЦУ.

У програмі:

1.Зміни та доповнення у визначенні пов’язаних осіб.

2. Перелік суб’єктів господарювання, на яких поширюються правила трансфертного ціноутворення.

3. Застосування ТЦУ до сировинних товарів.

4. Метод оцінки вартості нематеріальних активів – за методикою порівнюваної оцінки вартості, заснованої на розрахунку поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків.

5. Розширення (уточнення) переліку господарських операцій, що підпадають під вимоги правил ТЦ – внутрішньогосподарські операції між нерезидентом та його постійним представництвом; передача функцій/ можливостей/ активів без компенсації. 

6. Принцип ділової мети (розумної економічної причини)! Невизнання фінансового результату контрольованих операцій у разі відсутності ділової мети в таких операціях. Наступні кроки платників податків для зменшення ризику виникнення суперечок з фіскальними органами щодо ділової мети контрольованої операції.

7. Застосування принципу переваги сутності над формою під час проведення функціонального аналізу сторін контрольованої угоди. Огляд нововведень у ст.39 ПКУ, зокрема: 

  • визначення та аналіз функцій, що виконуються сторонами угоди;
  • критерії, за якими здійснюється аналіз ризиків, що беруть на себе сторони контрольованої угоди при визначенні відповідності комерційних та/або фінансових умов угод;

8. Вибір сторони, що досліджується.

9. Нові форми звітності – повідомлення про участь у міжнародній групі компаній; звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній; глобальна документація ТЦ (майстер-файл).
10. Звітність для міжнародної групи компаній. Визначення української материнської компанії та обов’язок підготовки глобальної документації ТЦ (майстер-файлу).
11. Інформація, яку необхідно розкрити у ТЦ документації. 

12. Огляд основних категорій спорів під час проведення перевірок контрольованих операцій. Огляд результатів контрольно-перевірочної роботи ДФСУ щодо перевірок дотримання вимог правил трансфертного ціноутворення. Судова практика вирішення спорів з органами ДФСУ: формальні спори та спори «по суті». 

13. Процедура проведення перевірок ТЦ.
14. Пропорційні корегування ТЦ.
15. Попереднє узгодження цін. Практика укладання договорів про попереднє узгодження цін.

Семінар проводить:

Максим Шутий

Партнер, керівник департаменту податкового консалтингу і трансфертного ціноутворення в Грант Торнтон Україна, 17-річний досвід роботи в якості податкового консультанта, керівник напрямку ТЦ з дати впровадження таких правил в українське податкове законодавство (з 2013 року), Радник Державної податкової служби 3-го рангу ; сертифікований аудитор України.

(044) 391-51-82
(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 
(097) 003-27-54

2800 грн.

(без податків)

8 грудня

он-лайн (ZOOM) та в класі