Трансфертне ціноутворення 2023 | 5.04.23

Питання встановлення трансфертних цін не втрачає свою актуальність. Бізнес має слідкувати за змінами в правилах трансфертного ціноутворення не тільки встановлених Податковим кодексом України а й змінами в міжнародно прийнятому стандарті  ТЦ, так званих Рекомендаціях ОЕСР, на які практично офіційно посилаються податкові органи при проведенні перевірок з трансфертного ціноутворення.

Як приклад, чому безумовно варто приділити увагу: з останніх нововведень ПКУ – конструктивні дивіденди за наслідками невідповідності принципу витягнутої руки в контрольованих операціях. З актуальних норм Рекомендацій ОЕСР – послуги з низькою доданою вартістю та застосування корегувань зіставності.

Враховуючи викладене, ми раді запропонувати Вам відвідати семінар «Трансфертне ціноутворення 2023», присвячений не лише аналізу актуальних положень ст.39 ПКУ, а й аналізу практики застосування ТЦО в Україні з висвітленням найактуальніших питань застосування правил ТЦУ.

У програмі:

1.Визначення пов’язаних осіб.

2. Перелік суб’єктів господарювання, на яких поширюються правила трансфертного ціноутворення.

3. Застосування ТЦУ до сировинних товарів.

4. Метод оцінки вартості нематеріальних активів – за методикою порівнюваної оцінки вартості, заснованої на розрахунку поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків.

5. Перелік господарських операцій, що підпадають під вимоги правил ТЦ – внутрішньогосподарські операції між нерезидентом та його постійним представництвом; передача функцій/ можливостей/ активів без компенсації. 

6. Принцип ділової мети (розумної економічної причини). Невизнання фінансового результату контрольованих операцій у разі відсутності ділової мети в таких операціях. Наступні кроки платників податків для зменшення ризику виникнення суперечок з фіскальними органами щодо ділової мети контрольованої операції.

7. Застосування принципу переваги сутності над формою під час проведення функціонального аналізу сторін контрольованої угоди. Огляд нововведень у ст.39 ПКУ, зокрема: 

  • визначення та аналіз функцій, що виконуються сторонами угоди;
  • критерії, за якими здійснюється аналіз ризиків, що беруть на себе сторони контрольованої угоди при визначенні відповідності комерційних та/або фінансових умов угод;

8. Вибір сторони, що досліджується.

9. Форми звітності – повідомлення про участь у міжнародній групі компаній; звіт у межах країн міжнародної групи компаній; глобальна документація ТЦ (майстер-файл).
10. Звітність для міжнародної групи компаній. Визначення української материнської компанії та обов’язок підготовки глобальної документації ТЦ (майстер-файлу).
11. Інформація, яку необхідно розкрити у ТЦ документації. 

12. Огляд основних категорій спорів під час проведення перевірок контрольованих операцій. Огляд результатів контрольно-перевірочної роботи ДФСУ щодо перевірок дотримання вимог правил трансфертного ціноутворення. 

13. Процедура проведення перевірок ТЦ.
14. Пропорційні корегування ТЦ.
15. Попереднє узгодження цін. Практика укладання договорів про попереднє узгодження цін.

16. Конструктивні дивіденди.

17. Послуги з низькою доданою вартістю.

18. Застосування корегувань зіставності.

Семінар проводить:

Максим Шутий

Партнер, керівник департаменту податкового консалтингу і трансфертного ціноутворення в Грант Торнтон Україна, 17-річний досвід роботи в якості податкового консультанта, керівник напрямку ТЦ з дати впровадження таких правил в українське податкове законодавство (з 2013 року), Радник Державної податкової служби 3-го рангу ; сертифікований аудитор України.

(044) 391-51-82
(050) 413-29-03
(096) 311-61-86 
(097) 003-27-54

2600 грн.

(без податків)

5 квітня

он-лайн (ZOOM) та в класі