Програма курсу “Внутрішній Аудит IFA”

20 годин, докладно про курс “внутрішній аудит” тут

БЛОК 1. Організаційні основи внутрішнього аудиту в сучасній компанії

(МСППВА 1000, 1100, 1120, 1130, 1200, 1300; 2000, 2010 2200, 2210, 2220 2230 2240),

Базові основи внутрішнього аудиту:
 • поняття, зміст, цілі, завдання, принципи внутрішнього аудиту;
 • відмінності між зовнішнім і внутрішнім аудитом;
 • відмінності між внутрішнім аудитом та внутрішньогосподарських контролем;
 • нормативне регулювання і організаційний потенціал внутрішнього аудиту в компанії.
Організація служби внутрішнього аудиту:
 • внутрішній аудит як складова частина системи корпоративного управління компанії;
 • створення і забезпечення організаційної відособленості служб внутрішнього аудиту (СВА);
 • загрози незалежності СВА і запобіжні заходи;
 • внутрішньокорпоративні стандарти і регламенти діяльності служби і фахівців внутрішнього аудиту.

Ділова гра: «Створення служби внутрішнього аудиту на сучасному підприємстві».

Організація процесу виконання завдань з внутрішнього аудиту:
 • види аудиторських завдань, елементи завдань з внутрішнього аудиту;
 • етапи виконання завдань з внутрішнього аудиту;
 • оцінка бізнес-ризиків і ризик-орієнтоване планування діяльності СВА і завдань з внутрішнього аудиту;
 • встановлення контрольних точок і вибір відповідних аудиторських процедур у відповідь на оцінені бізнес-ризики

Бізнес-кейс: «Ризик-орієнтоване планування завдань з внутрішнього аудиту».

БЛОК 2. Методичні засади та практика застосування інтегрованої моделі внутрішнього аудиту

(МСППВА 2110, 2120, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2400, 2410, 2420, 2421, 2430, 2431, 2440, 2450, 2500)

Передумови і вектор застосування інтегрованої моделі внутрішнього аудиту:
 • эволюция внутреннего аудита;
 • интеграция системно-ориентированной предметной сферы и риск-ориентированной деятельности во внутреннем аудите;
 • применение Модели COSO ERM (2004; 2013) как основы функционального потенциала внутреннего аудита;
 • классификация бизнес-рисков компании и факторы риска;
 • порядок идентификации риск-событий и рисков деятельности разных категорий;
 • методы качественной и количественной оценки рисков, формирование карты рисков;
 • использование метода «галстук-бабочка» для оценки и разработки сценариев управления бизнес-рисками;
 • применение компенсационных процедур в ответ на оцененные риски;
 • внутренний аудит бизнес-процессов.

Бізнес-кейс: «Розробка компенсаційних аудиторських процедур на рівні окремих бізнес-процесів».

Методика виконання завдань з внутрішнього аудиту:
 • способи отримання аудиторських доказів в практиці внутрішнього аудиту;
 • виконання аудиторських процедур і контрольних тестів для виявлення помилок (викривлень);
 • методика вибіркових досліджень в практиці внутрішнього аудиту

Бізнес-кейс: «Внутрішній аудит специфічних статей фінансової звітності»

Методика узагальнення результатів внутрішнього аудиту:
 • оцінка результатів тестування за ступенем ризиків впливу наслідків виявлених відхилень;
 • документування аудиторських завдань і формування робочих документів;
 • структура і зміст аудиторського звіту;
 • робота служби внутрішнього аудиту з матеріалами аудиту після затвердження остаточної редакції аудиторського звіту;
 • консультативна практика служби внутрішнього аудиту в роботі з підконтрольними підрозділами;
 • наступний контроль виконання коригувальних заходів за результатами внутрішнього аудиту

еловая игра: «Обобщение результатов внутреннего аудита и подготовка аудиторского отчета».

БЛОК 3. Специфічні області внутрішнього аудиту

(МСППВА 1322, 2060, 2421, 2431 2500, 2600)

Процедури виявлення шахрайства, їх попередження силами служби внутрішнього аудиту:
 • сутність шахрайства і «трикутник» факторів шахрайства;
 • «Компас Дінёва» для виявлення шахрайства;
 • види і рівні шахрайських дій, їх наслідки;
 • ознаки і індикатори шахрайства, Карта нормативних відхилень – фінансових індикаторів шахрайства (Карта Бениша);
 • захист від шахрайства.
Особливості внутрішнього аудиту специфічних об’єктів:
 • внутрішній аудит зовнішнього середовища функціонування компанії;
 • комплексний аудит діяльності материнської компанії і бізнес – одиниць;
 • внутрішній аудит якості корпоративного управління;
 • внутрішній аудит результативності інтеграційних процесів (злиття, поглинань).